Na skróty


Jesteś 154817 naszym gościem

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
Pracownia RTV

I Ty zostań dziennikarzem!

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy zaprasza uczniów: siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na XXVI edycję MIĘDZYSZKOLNYCH REGIONALNYCH WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH.

 

W PROGRAMIE m.in. doskonalenie sztuki pisania, analizy i interpretacji tekstu, przetwarzanie obserwacji, informacji i opinii w różne formy wypowiedzi medialnej oraz podstawy: tworzenia gazety, techniki radiowej i telewizyjnej.

 

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.

Warsztaty odbywać się będą 2 godziny w tygodniu (od października br. do czerwca 2018 r.) w Bydgoszczy. Patronuje im Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego.

Ćwiczenia specjalistyczne poprowadzą dziennikarze i realizatorzy Rozgłośni PR Pomorza i Kujaw oraz Ośrodka Regionalnego TVP3 w Bydgoszczy. Warsztatami kieruje Mirosław Twaróg.

 

Tradycyjnie utworzona zostanie grupa regionalna dla uczestników Warsztatów zamieszkałych w odległych miejscowościach regionu. Grupa ta odbywać będzie zajęcia w co drugą sobotę miesiąca.

 

ZGŁOSZENIA zawierające: imię, nazwisko, adres, typ szkoły oraz klasę należy przesłać do dnia 15 września br. (włącznie) e-mailem26warsztaty@wp.pl .

 

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY odbędzie się 23 września (sobota) o godz. 11.00 (organizatorzy nie wysyłają indywidualnych zawiadomień) w Zespole Szkół 0gólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy pl. Wolności 9 – siedzibie Warsztatów. Na sprawdzian należy przynieść przybory do pisania i legitymację szkolną.

 

SPRAWDZIAN polegać będzie na napisaniu przez kandydata na Warsztaty dwóch prac na tematy wybrane przez siebie spośród kilkunastu przygotowanych przez organizatorów. Czas sprawdzianu – 100 minut. W pracach należy wykazać się sprawnością pisania, formułowania myśli i poglądów, umiejętnością obserwacji opisywania i komentowania zdarzeń, sytuacji, postaw, zjawisk medialnych, kulturowych i obyczajowych.

 

*   *   *

  • Chcesz doskonalić sztukę pisania, analizy i interpretacji tekstów?

  • Chcesz nauczyć się interesująco opisywać ludzi i zdarzenia, pisać depesze i komentarze, przeprowadzać wywiady?

  • Chcesz poznać podstawowe zasady posługiwania się mikrofonem i kamerą, tworzenia audycji radiowej i telewizyjnej?

  • Chcesz studiować nauki humanistyczne? Dziennikarstwo? Politologię?

  • Chcesz poznać smak przyjaźni i wspaniałej przygody?

 

Już dzisiaj zgłoś się

na XXVI Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie

w Bydgoszczy.