Na skróty


Jesteś 154822 naszym gościem

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
Pracownia RTV

Uczestnictwo

W zajęciach pracowni mogą brać udział zarówno aktualni słuchacze jak i  absolwenci Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich, a także Studium Reportażu.

Kontakt:

- pracownia radiowa – Zdzisław Pająk

- pracownia telewizyjna – Ryszard Murawski

Cele zajęć

a) Poznawanie i nauka praktycznego stosowania form dziennikarskich charakterystycznych dla radia i telewizji.

b) Opanowywanie sprawności  pracy z mikrofonem, sprzętem reporterskim i kamerą

c) Kształcenie praktycznych umiejętności montażu liniowego i nieliniowego.

d) Przygotowywanie do realizacji programu radiowego i telewizyjnego emitowanego w późniejszym terminie w Internecie.

Zajęcia prowadzą redaktorzy radiowi oraz  telewizyjni, specjaliści i fachowcy  w zakresie obsługi  urządzeń reporterskich i montażu cyfrowego.

 

 

Kontakt

- pracownia radiowa- Zdzisław Pająk e-mail:  pracownia.radio@op.pl
- pracownia telewizyjna - Ryszard Murawski  pracownia.tv@op.pl

www.podwiatr.pl
podwiatr93@wp.pl