Na skróty


Jesteś 154821 naszym gościem

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
Pracownia RTV

Wyimki z  niektórych listów do redakcji POD  WIATR opublikowanych na łamach czasopisma.

 

(...) Umożliwienie na łamach młodzieżowego pisma młodemu pokoleniu swobodnego wyrażania swoich opinii, promowanie talentów, jak również wspieranie dobrym polskim dziennikarstwem naszej młodzieży za granicami Kraju, to bardzo cenne inicjatywy. Postawione przed sobą cele – godne podziwu. Juliusz Braun przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP , listopad 1994 r.

Z okazji pierwszej rocznicy ukazania się pisma „Pod Wiatr” składam na ręce Pana Redaktora  serdeczne gratulacje życząc wszystkim współpracownikom zadowolenia i satysfakcji z faktu, że udało się- dzięki Państwa olbrzymiemu wysiłkowi i uporowi- to unikalne pismo utrzymać. W okresie  minionych kilkunastu miesięcy zyskaliście  grono wiernych, wdzięcznych czytelników, wielu sojuszników i przyjaciół. Niech zawsze w chwilach trudnych stanowią dla Was oparcie,, dzięki którego osiągniecie to do czego konsekwentnie dążycie – poczucia, ze jest się potrzebnym dla tych wszystkich, którzy tego oczekują, zarówno w kraju jak i za granicą. Ryszard Brejza Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego , Bydgoszcz, październik 1994 r.

(…) Sądzę, że idea bezpośredniego zbliżenia między młodzieżą polonijna i polską jest czymś bardzo konkretnym, możliwym i potrzebnym. Pismo „Pod Wiatr” może być dobrym pomostem w realizacji tego celu. Gratuluje jakości materiałów oraz atrakcyjnej formy wydawniczej. Jest to bardzo istotne po tej stronie Oceanu.(…).Dr Edmund Osysko przewodniczący Komisji Edukacji Kongresu Polonii Amerykańskiej ,USA,  Nowy Jork , luty 1996 r.

(…) Bydgoszcz. Do tej pory kojarzyła się Wam z fabryką rowerów albo ( w chwili przeciążenia zwojów) z traktatami welawsko- bydgoskimi. Od teraz wiedzieć będziecie, co Bydgoszczą naprawdę potrząsa. To młoda generacja Don Kichotów ze swoim nieugiętym „Pod Wiatr”(…) „Przekrój” nr 8  z dn. 25 lutego 1996 r.

(…) Jest to czasopismo niezwykle interesujące, zarówno pod względem treści jak i formy edytorskiej. Daje młodzieży możliwość wypowiedzi w różnych obszarach twórczości. W powodzi magazynów młodzieżowych o miernej wartości stanowi cenną i twórczą alternatywę wydawniczą.(…) Wydawanie takich czasopism jak „Pod Wiatr” należy uznać za przełamywanie dotychczasowych złych tradycji w działalności wydawniczej adresowanej do  młodzieży.(…) Agata Bielawska, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycz-nego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, wrzesień 1996r.

(…) Miesięcznik jest interesująca alternatywą dla kolorowych, tak podobnych do siebie, pism młodzieżowych, które zalewają witryny kiosków. „Pod Wiatr” ma nad nimi te przewagę, że nikt w nim nie schlebia gustom młodych, nikt nikomu nic nie narzuca. Młodzi piszą sami o sobie, przy każdym tekście obok imienia i nazwiska podany jest wiek , co nadaje tekstom jeszcze większą autentyczność.(…) „Alternatywa dla sztampy” Rzeczpospolita z dn. 27 sierpnia 1997r.

(…) Dziękujemy za możliwość kontaktu z Polską poprzez Wasze czasopismo. Dla niektórych z naszych dzieci urodzonych w Ghanie jest to dobry sposób na naukę  j. polskiego a dla nas dorosłych- przyjemność kontaktu z polską młodzieżą. Dr Samuel Allotey prezy-dent Towarzystwa Przyjaźni Ghańsko – Polskiej , Ghana, Legon, grudzień 1997r.

W imieniu młodzieży, nauczycieli i swoim własnym serdecznie dziękuję Redakcji „Pod Wiatr” za gratisowe, regularne  przesyłanie do naszej szkoły Waszego czasopisma. Niewątpliwie tego rodzaju czasopismo skierowane do młodzieży przebywającej poza granicami Polski jest bardzo potrzebne, wypełnia poważną lukę na rynku prasowym, pozwala szerzej spojrzeć  na nasze  własne „emigracyjne problemy”. Życzę Państwu wytrwałości i siły w kontynuowaniu tego cennego przedsięwzięcia. Dr Iwona H. Pugacewicz dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP we Francji, Paryż, luty 1998r.

Serdecznie gratuluje jubileuszowego 50.wydania unikalnego nie tylko w skali naszego kraju pisma dla młodzieży. Ta unikalność „Pod Wiatr” wynika przede wszystkim z tego, że autorami artykułów i zdjęć są rówieśnicy czytelników pisma. Nie do przecenienia jest rola miesięcznika jako swoistej metody kształcenia dziennikarskiego narybku. Również ważny jest literacki dodatek „Pod Wiatr”, w którym talenty prozatorskie i poetyckie mają okazję zaprezentować ludzie, często bardzo młodzi- choć jednocześnie dojrzali w wyrażaniu swoich przemyśleń i fantazji.(…) Dr Henryk Sapalski Prezydent  Bydgoszczy, marzec 1998r.

(…) „Pod Wiatr” to wspaniała zachęta do czytania po polsku i o Polsce, a także do podjęcia własnej twórczości. Także świadectwo, że nie jesteśmy osamotnieni i w różnych miejscach świata możemy mieć przyjaciół. Serdecznie ściskamy wyciągniętą do nas dłoń. Większość z moich uczniów nigdy w Polsce nie była. Agata Runowicz- nauczycielka, Szkoła Polska, Republika Południowej Afryki , Pretoria, maj 1998 r.

(...) Wysoko oceniamy oryginalną koncepcję pisma stanowiącego forum wypowiedzi dla młodzieży polskiej z całego świata i umacniającego w swoich czytelnikach poczucie przynależności do wielkiej polskiej rodziny. Cieszy nas tez , że z łamów czasopisma „Pod Wiatr” wyłania się bardzo pozytywny obraz młodego pokolenia Polaków jako ludzi myślących i wrażliwych, o aktywnej postawie wobec życia, ambitnych i utalentowanych (...). Tadeusz Gawin prezes Związku Polaków na Białorusi, czerwiec 1998r .

(...) „Pod Wiatr” jest ewenementem - pismem tworzonym przez ludzi młodych lub bardzo młodych, dociera m.in. do ogromnej liczby ośrodków polonijnych i staje się powoli pismem opiniotwórczym. Dla mnie, jako przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą ogromnie ważne jest to, że „Pod Wiatr” wychodzi w kraju, a wywiera wpływ na ogromne rzesze Polonusów. Istotny jest również poziom warsztatowy pisma - najwyższy chyba, z jakim spotkałem się w gazetach nie tworzonych przez profesjonalistów. Prof. dr Andrzej Zakrzewski ,Warszawa, październik  1998r.

(...) Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji piątej rocznicy ukazywania się czasopisma „Pod Wiatr”. Nie jestem w stanie wyrazić słowami wszystkiego co kojarzy mi się z tym wspaniałym tytułem. Dziękuję Państwu – Annie i Mirosławowi Twarogom - i wszystkim młodzieżowym dziennikarzom za to, że pokazują młodym drogę do dobra i miłości Ojczyzny. Z radością przyjmuję informacje o nowym miejscu na mapie, do którego dotarło „Pod Wiatr”. Oznacza to, że tam daleko od kraju czeka na nie młody  Polak pragnący utrzymać więź z ziemią swoich przodków. Szczególne słowa uznania należą się całej redakcji za to, że sprawy ochrony środowiska  zajęły ważne miejsce wśród tematów poruszanych na łamach czasopisma. Mamy tylko jedną ziemię – nasz dom i musimy o nią dbać(...). Maria Zajączkowska prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, październik 1998r.

Z ogromnym zainteresowaniem obserwuję merytoryczny i edytorski rozwój czasopisma „Pod Wiatr”. W ciągu pięciu lat pismo stało się jeszcze bardziej atrakcyjne- interesująca jest jego zawartość merytoryczna - ciekawe artykuły  młodych autorów, wysoki poziom publikowanych próbek literackich. Godne uznania jest konsekwentne prezentowanie w „Pod Wiatr” problematyki ekologicznej- tak ważkiej we współczesnym świecie.(…) Życzę dalszych sukcesów wśród czytelników krajowych jak i coraz liczniejszych odbiorców „Pod Wiatr” w całym świecie. Autorom i czytelnikom oraz redaktorom miesięcznika życzę ogromnych satysfakcji z obcowania z tym unikalnym wydawnictwem. Adw. Roman Jasiakiewicz Prezydent Bydgoszczy, listopad 1998 r.

(…)Od 1995 roku miesięcznik jest naszym przyjacielem, który regularnie pojawia się na progu z wizytą i za każdym razem inicjuje chwilę wspomnień. „Pod Wiatr” jest pismem innym niż przeciętne. Pisane przez ludzi młodych odzwierciedla ich refleksje nad życiem. (…) Okazuje się jednak, że problemy młodzieży są tak uniwersalne jak ponadczasowe(…)Nasi młodsi rodacy tak samo cieszą się życiem i tak samo się go obawiają, jak my wiele lat temu.(…) Za stronicami pisma przesuwają się dawno minione lata szkoły średniej, studiów, dorastania. Jego tematyka sprawia, że na nowo przezywamy młodość(…). „My o nich czyli witaj Przyjacielu” -Spod znaku Afrodyty miesięcznik Polonii Cypryjskiej, Cypr, 1999r.

Czasopismo „Pod Wiatr” daje naszej młodzieży możliwość dostępu do prac literackich młodzieży w kraju i Polonii. Artykuły zamieszczane w Waszym piśmie różnią się bardzo od tej literatury, do której ma dostęp młodzież mieszkająca w Danii. I to jest naszym zdaniem największy plus Waszego pisma. Chodzi mi o tematykę oraz sam sposób patrzenia na świat. Przyznam, że rozpoznałem w nich tego ducha, który zostawiłem w kraju 11 lat temu, właśnie w Bydgoszczy. Z ramienia Rady Polonii jestem odpowiedzialny za sprawy młodzieży polonijnej w Danii. Mam więc możliwość dostępu do szerokiej rzeszy odbiorców  czasopisma. Pochodzę z Bydgoszczy i jest mi miło propagować pismo z mojego miasta. Przemysław A. Muszyński Rada Polonii Duńskiej, Kopenhaga, styczeń 1999 r.

Pragnę bardzo gorąco podziękować Panu Redaktorowi za czasopismo młodzieżowe „Pod Wiatr” przesyłane do nas od kilku miesięcy. Pismo to przekazujemy Klubowi Polskiego w Pretorii, gdzie wykładane jest do publicznego wglądu. Zachęcamy młodzież do jego lektury i korespondencji z Wami i rówieśnikami w Kraju (…). Jerzy Sadowski prezes Rady Polonii Afryka Południe, RPA styczeń 1999 r.

Związek Polski w Boliwii pozdrawia redakcję „Pod Wiatr”, zna jej prace i zasięg międzynarodowy. Jesteśmy mała grupa polonusów na antypodach ale kontakt z krajem, który zapewnia to czasopismo, jest jednym z ważnych „mostów” łączących nas z Macierzą.(…) Większość Polonii boliwijskiej zrodziła się z emigracji II wojny światowej i jej konsekwencji. Między „tornistrem żołnierza” i „węzełkiem tułacza” przynieśliśmy tutaj dumę narodowa i potężny potencjał profesjonalny.(…) Polonia boliwijska pozdrawia nasz umiłowany kraj i dziękuje redakcji „Pod Wiatr” za jego wspaniałe prezentowanie i godną pracę w naszych kontaktach. Andrzej Szwagrzak  prezes Związku Polskiego w Boliwii, La Paz, kwiecień 1999r.
Uczniowie, nauczyciele i zarząd Szkoły Języka Polskiego w San Francisco serdecznie pozdrawiają redakcję i Czytelników „Pod Wiatr”. Jesteśmy mile zaskoczeni wysokim pozio-mem Waszego czasopisma zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Dziękujemy za pamięć o nas i szerzenie Polskiego Słowa na całym świecie. Maciej Danek, Szkoła Języka Polskiego w San Francisco, USA, grudzień 1999 r.
(…) Wasze czasopismo czytam w Cuzco, dawnej stolicy imperium Inków. Urodziłam się w Limie. Mając jeden rok pojechałam na dziewięć lat do Polski. Wróciliśmy w ubiegłym roku. Jestem uczennicą szkoły żeńskiej w Educandas. Moim celem jest być w życiu szczęśliwą. Trzymajcie się, pozdrowienia dla wszystkich. Athel Dunin- Borkowska l.11. Cuzco, Peru, styczeń 2000 r.

(...) Gorąco modlę się za Was Drodzy Przyjaciele z redakcji „Pod Wiatr”, dziękując Bogu za ten obraz dobra jaki spływa od Was na Kościół Witebski. To dzięki Waszej życzliwości i otwartości ludzie dobrej woli z Polski uczestniczą w dziele odradzania się Kościoła na Białorusi. Jestem Wam ogromnie wdzięczny za tę pomoc.(...) ks. bp Władysław Blin Biskup Witebski, Białoruś, Witebsk, kwiecień 2000 r.

Pragnę poinformować, ze (…) kończę misję dyplomatyczną w Panamie. Z tej okazji przesyłam Panu Redaktorowi i Całej Redakcji serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość i zainteresowanie problematyka młodzieży niewielkiej Polonii Panamskiej . Jest mi niezmiernie miło, że właśnie podczas mojego pobytu na placówce zawiązała się ścisła współpraca kierowanego przez Pana Redaktora czasopisma  z tutejszym terenem. Współpraca, która zaowocowała szeregiem interesujących publikacji (...).Henryk Kobierowski, Charge d`Affaires a.i. RP w Panamie,  Panama City, czerwiec  2000r.

To dobre i ambitne pismo tworzone jest przez młodych dla młodych(…) Niezwykła dbałość o dobór wyłącznie istotnych tekstów, nadzwyczajna dyscyplina młodych autorów oraz ich odpowiedzialność za głoszone (napisane) słowo stawiają ten miesięcznik w kategorii pism rzadko dziś ukazujących się w Polsce a wartościowych. Od młodzieży,  której w polskich mediach mówi się i pisze wyłącznie źle, można się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Prezentujemy „Pod Wiatr” bo pismo na to zasługuje (…) „Pismo wyłącznie młodych” Tygodnik Katolicki Niedziela nr 35 z dn.27 sierpnia 2000r.

Serdeczne gratulacje z okazji siódmego jubileuszu powstania „Pod Wiatr” przesyłają polscy uczniowie z południowej części Sztokholmu (Botkyrka).Siódemka to szczęśliwa liczba, występująca w baśniach i podaniach.(…) Z ogromną przyjemnością czytamy Wasze, ale teraz już również Nasze, czasopismo. Niektóre artykuły są dla nas za trudne, inne potwierdzają uniwersalność  problemów młodych ludzi. Ciekawe są korespondencje z innych krajów. Życzymy Was wszystkiego najlepszego, wytrwałości w redagowaniu pisma i dużo satysfakcji.  Józef Kusz i 40 polskich uczniów z Botkyrka oraz Irena Kusz i 60 polskich uczniów z Täb i Sigtuny. Sztokholm, Szwecja, listopad 2000 r.

Od kilku lat, najpierw jako członek Zarządu Miasta Bydgoszczy , później jako Wojewodzina  Bydgoska, a obecnie Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, z uwagą i uznaniem obserwuję  redagowane przez Państwa pismo  i odnajduję w nim wiele bardzo ważnych dla młodego pokolenia treści , widzę rodzące się dziennikarskie talenty , czytam interesujące reportaże , ciekawe literackie próby. „Pod Wiatr” gwarantuje  niekomercyjny, tak niestety rzadki obecnie, przekaz treści uniwersalnych,  ważnych zarówno dla każdego z młodych czytelników, jak i osób dorosłych. Z całego serca kibicuję młodym twórcom .

W 7. rocznicę ukazywania się miesięcznika „Pod Wiatr” serdecznie gratuluję wszyst-kim przyczyniającym się do jego powstawania i wydawania. Teresa Piotrowska, zastępca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa, grudzień 2000r.

Przysyłam szczere wyrazy uznania za tak wspaniale prowadzone pismo „Pod Wiatr” . Gdzie mogę w sferach meksykańskich podaję za przykład „Pod Wiatr", dowodząc jak to młodzi ludzie potrafią tak dobrze, z takim zacięciem i pomimo wieku z wielkim profesjonalizmem prowadzić takie pismo. Nie omieszkam wymieniać Miasta, które w tak znakomity sposób prowadzi młodych ludzi w kierunku dziennikarstwa. Inż. Jerzy Skoryna honorowy członek Zarządu Unii  Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAL), delegat na Meksyk – Światowej Federacji Stowarzyszenia Kombatantów Polskich  i  Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej , Mexico City,  styczeń 2001r.

Przesyłamy słowa najwyższego uznania za wyjątkową pracę, której owocem jest czasopismo „Pod Wiatr”.(...) Wymienię kilka tylko korzyści z Waszej działalności: podtrzymywanie więzi kulturowej z krajem pochodzenia, wartości edukacyjne pisma wykorzystywane w nauce j. polskiego, unikalny sposób prezentacji uczniowskich prac, łączenie młodzieży polskiego pochodzenia na całym świecie, doskonały wzorzec, model dla kształcących się młodych charakterów. Ewa Moczarska kierownik Szkoły Polskiej im. S. Staszica, Kanada, London, Ontario, marzec 2001r.

(…) Od pewnego czasu nasze Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Karwinie-Granicach, które jest filią Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, otrzymuje „Pod  Wiatr”.(…). Wasze czasopismo jest bardzo interesujące, można dowiedzieć się z niego wielu ciekawych rzeczy. Jesteśmy mile zaskoczeni ilością zagranicznych adresatów Waszego czasopisma. Życzymy dużo powodzenia, sukcesów i tak świetnych artykułów jak dotychczas oraz wielu wiernych czytelników. Za Samorząd  Szkolny Danuta Koch Karwina , Czechy, kwiecień 2001r.

Ambasada RP  w Nairobi z przyjemnością informuje, że kolejne wydania „Pod Wiatr" docierają regularnie zarówno do naszej placówki, jak i środowiska młodzieży polsko - kenijskiej. Pismo Wasze ma w Kenii grono wiernych czytelników i cieszy się popularnością wśród młodzieży polsko-kenijskiej. Dowodzi to w pełni słuszności naszej opinii, że inicjatywa Wasza jest cenna i ze wszech miar godna poparcia i nagłośnienia.(…) Marcin Kubiak II Sekretarz Ambasady RP w Kenii , Nairobi, czerwiec 2001r.

(...) Pragnę serdecznie podziękować za popularyzowanie na łamach miesięcznika „Pod Wiatr” walorów naszego języka i kultury pośród młodzieży, a w szczególności w polskich szkołach i placówkach kulturalnych.(…) Bardzo cieszy mnie fakt, że wydawane przez Państwo czasopismo, stanowi swoisty pomost łączący młode środowisko Polaków mieszkających za granicą z ich rówieśnikami w kraju. Od przeszło czterech lat z uwagą czytam „Pod Wiatr”. Profesjonalna forma reportaży młodych dziennikarzy oraz promowanie naszej kultury i tradycji przypadły mi do gustu. Uważam ,że dzięki prowadzonej działalności stanowią Państwo istotne wsparcie dla naszego systemu oświaty polonijnej...). Radosław Sikorski wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, sierpień 2001r.

Pragniemy serdecznie podziękować za tak niezwykle czasopismo „Pod Wiatr" przepojone   prawdziwie polskim duchem. Opinie, refleksje i uwagi młodych ludzi zamieszczone na jego łamach wnoszą młodzieńczy zachwyt i dążenie do kształtowania rzeczywistości. Jesteśmy pod wrażeniem nastrojowości i poetyckiego ducha publikowanych tekstów, szczególnie  gdy piszą to naprawdę młodzi ludzie. Liczne konkursy  zachęcają do czynnego udziału w tworzeniu  polskiego słowa również na emigracji. (…)Katarzyna Felbur - nauczycielka j. polskiego ks. Władysław Sikora  SDB – kierownik Sobotniej Szkoły Języka Polskiego  , Kanada, Surrey, grudzień  2002r.

(…) Właśnie zaczęłyśmy z siostrą uczyć się języka polskiego, żeby móc czytać czasopismo „Pod Wiatr” , które mnie zachwyciło. Gdyby moi rodzice żyli, z pewnością zafascynowaliby się lekturą tego pisma.(… ) Carolina Kotur, Argentyna, Posadas, Missiones ,sierpień  2002 r.

Serdecznie dziękujemy za regularne nadsyłanie czasopisma „Pod Wiatr”. Jesteśmy bardzo zobowiązani za to, że myślicie o naszej młodzieży w Chorwacji. Pismo „Pod Wiatr” jest chętnie czytane przez naszą młodzież. Gdy dostaniemy własną siedzibę i urządzimy czytelnię - wtedy WASZE i NASZE „Pod Wiatr” będzie wyeksponowane i łatwiej dostępne dla wszystkich (…) Polskie Towarzystwo Kulturalne Mikołaj Kopernik. Za Zarząd Towarzystwa Walentyna Lončarić  Chorwacja,  Zagrzeb, czerwiec  2002r.

Pozdrawiam z dalekiej Papui wszystkich Czytelników i cały zespół redakcyjny czasopisma „Pod Wiatr". Jestem pełen podziwu dla dzieła krzewienia chrześcijańskich zasad i norm etycznych przez Redakcję i Autorów publikowanych materiałów. (…) Czasopismo młodzieżowe„Pod Wiatr" wierne jest szczytnym, polskim i chrześcijańskim ideałom, którymi żyły pokolenia młodzieży polskiej od wieków. Jest to dla mnie jedyne polskie czasopismo, które można czytać „od deski do deski" i nie ma się poczucia zmarnowanego czasu ani zmęczenia, przeciwnie - relaksuje i napawa nadzieją. Jest to też jedno z niewielu polskich czasopism, którymi moglibyśmy zainteresować nie tylko Europę, ale i cały świat. Jest oryginalne i czyste. (…). Ks. Henryk Micek Papua Nowa Gwinea, Madang , sierpień 2002r.

Tym listem pragniemy wyrazić wielką wdzięczność ciesząc się niezmiernie, że czasopismo „Pod Wiatr” dociera do naszej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza w Slough i bez wątpienia dodaje blasku łączeniu nas w żywym słowie z Ojczyzną. Bardzo dziękujemy zespołowi redakcyjnemu „Pod Wiatr” i życzymy dalszych  sukcesów. Uczniowie klasy gimnazjalnej  Polskiej Szkoły Sobotniej Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough  , Wielka Brytania , listopad 2002r.

Chcę podziękować za wspaniale czasopismo. Nasza Wspólnota Rosyjsko - Polskiej Kultury w mieście Bałtyjsk w obwodzie Kaliningradzkim jest młoda, dlatego wszystkie kontakty są szczególnie ważne. Jednym z pierwszych naszych przyjaciół została redakcja pisma "Pod Wiatr", który stał się bardzo popularny wśród naszych członków. Mamy nadzieję, że za pośrednictwem czasopisma znajdziemy wiele nowych przyjaciół z różnych zakątków świata. Anna Nosal  Rosja, Bałtijsk,  październik 2002 r.

Gorące pozdrowienia z Republiki San Marino przesyła Redakcji „Pod Wiatr” w Bydgoszczy polska „załoga” sklepu JOLI CENTER. Dziękujemy za czasopismo i pamięć. „Pod Wiatr”  jest wspaniałe. Joanna Trąbczyńska, San Marino, listopad 2001 r.

(…) „Pod Wiatr” jak zawsze piękny i bogaty, myślę , że daje wiele radości wszystkim go tworzącym i jeszcze więcej tym, którzy go czytają. Niezmiernie mi miło spotykać znajome nazwiska na stronach „Pod Wiatr” i to z najdalszych zakątków Ziemi ! Brawo, jeszcze raz brawo za Waszą pracę ! Agata Kalinowska-Bouvy prezes Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), Paryż, grudzień  2002r.

(...) Wszyscy tak mocno jesteśmy spragnieni pokoju, a świat coraz bardziej zatraca relację między tym co Boże i ludzkie, między pokojem a dobrą wolą. Dlatego trzeba nam z większą pokorą zbliżyć się do Bożego Dzieciątka i zaczerpnąć jego mocy miłości, potem wyciągnąć rękę z opłatkiem, aby obdarować bliźnich dobrocią, radością i pokojem wziętym od Tego, który jest Księciem Pokoju- Emanuelem -  Bogiem z nami.

Z takim pragnieniem w sercu ślemy Wam Najlepsze i najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne oraz gorące podziękowania za hojność Waszych serce, za bezinteresowne i tak wierne przysyłanie nam Waszego czasopisma „Pod Wiatr”. Nie mamy zbyt wiele młodzieży, w naszych odmiennych warunkach przecieramy drogi. Pomocą w tej pracy jest dla nas Wasze pismo. Podczas adoracji Bożego Dzieciątka będziemy przedkładać Wasze potrzeby i troski oraz prośby o owocność Waszego apostolstwa przekazywanego w pisanym słowie Bożym. Ks. Roman Foksiński dziekan i proboszcz parafii w Mohylewie, Białoruś, grudzień 2001 r.

(…) Jesteśmy bardzo szczęśliwi  mając możliwość otrzymywania  wspaniałego czaso-pisma „Pod Wiatr”. Serdeczne za nie dziękujemy. W maju nasza Sobotnia Szkoła im. H. Sienkiewicza obchodzi 50. lecie istnienia. Od 50 lat Polska Macierz Szkolna w Lough pracuje wytrwale. (…) Nasze dzieci i młodzież szkolna zasilają szeregi harcerstwa, ministrantów, koła tanecznego, kluby sportowe, schole i inne zespoły pieśni. Drogę do tych organizacji otwiera im znajomość języka i wpojona potrzeba rozwoju w narodowej kulturze. Prosimy o dalsze wspieranie, pomaganie, pamiętanie o Szkole, gdyż wkraczamy w następną dekadę wiodącą nas do 100.lecia. Szkoła da nam ludzi młodych , którzy  swoje dzieci wychowają podobnie. Da nam przyjemność słuchania lekcji czytanej po polsku w Kościele, śpiewanej po polsku pieśni, recytowanej polskiej poezji. Z najlepszymi  pozdrowieniami

Stanisław Motyka z-ca Prezesa Polskiej Młodzieży Szkolnej w Lough, Burnham, Wielka Brytania, grudzień 2001 r.


Piszę do Was z dalekiego Kazachstanu, który geograficznie leży na kontynencie azjatyckim. Najserdeczniej pozdrawiam zarówno redakcję jak i młodzież czytającą Wasze czasopismo. Życzę Wam w roku 2003 dużo zdrowia, radości i łask Bożych.(…) Moi Drodzy Czytelnicy  i Wy redagujący to wspaniałe czasopismo; twórzcie zdrowy porządek oparty  na zasadach moralnych, chrześcijańskich, w którym przestrzegane są przykazania Boże. Starajcie się budować przyszłość na fundamentach mocnych, Chrystusowych, aby nie zmarnować życia na tej ziemi i życia wiecznego. Modlę się za Was wszystkich. Ks. Jan Spyrka  , Kazachstan, Oziornoje, styczeń 2003r.

W związku z rozpoczynającym się Nowym Rokiem chcę, by przyjęli Państwo specjalne pozdrowienia z miasta Wanda (Prowincja Misiones), Republika Argentyńska. Niech Pan przyświeca na Waszej drodze prywatnej i zawodowej, a „Pod Wiatr" poprzez swoje łamy nadal jednoczy Polaków z całego świata. Maria Norma Mejer, Argentyna, Wanda (Misiones) styczeń 2003 r.

Z czasopismem „Pod Wiatr” zapoznałam się kilka lat temu poprzez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Toronto. Jestem zauroczona tym wydawnictwem i pełna uznania dla tych, dzięki którym to czasopismo egzystuje. Na szczególną uwagę zasługuje młodzież, która tak pięknie wyraża swoje uczucia w wierszach (…) Jadwiga Błońska Kanada, Toronto, Ontario, luty 2003 r.

Dziękuję za nieustanną pamięć o Ośrodku Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II i za przesyłanie kolejnych wydań czasopisma „Pod Wiatr”. Gratuluję tych publikacji i życzę z całego serca owocnej kontynuacji. Wszystkich dobroczyńców Ośrodka polecam Bogu. Ks. Jan Główczyk dyrektor Ośrodka , Włochy,  Rzym , maj  2003 r.

Droga Redakcjo! Z serca dziękuje za przesyłane nam egzemplarze „Pod Wiatr”. Gorąco pozdrawiam całą Redakcję i życzę kolejnych sukcesów. Szczęść Boże ! Fr. Wiesław Pawłowski , S.C. Polska Misja Katolicka, Australia, Sydney, maj 2003

(…) W swej koncepcji redakcyjnej jest to chyba pismo bez precedensu w polskiej praktyce dziennikarskiej. Jego adresatem jest młodzież polonijna na całym świecie. Jest ona nie tylko odbiorcą tego pisma, lecz także jego współtwórcą.(...)”Pod Wiatr” - mimo swej nazwy – jest pismem, które bardziej łączy niż dzieli. Łączy więc młodzież polskich szkół, gdziekolwiek istnieją polskie środowiska. Dociera również do polskich misjonarzy na Papui Nowej Gwinei, którzy z dobrym skutkiem zbliżają tę piękną wyspę do współczesności. Przychodzi także do wielu szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych.(...) Nauczyciele polonijni w Ameryce powinni zachęcać naszą młodzież do udziału w tym wspólnym dialogu młodej Polonii z całego świata. Przyjemnie jest zobaczyć swoje nazwisko obok nazwiska ucznia z Australii lub Anglii.(...) Bądźmy częścią Polonii świata.” Z Komunikatu Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej USA, Nowy Jork, czerwiec 2003r.

Dzięki mojej siostrzenicy otrzymałam „Pod Wiatr.” Z wielkim zainteresowaniem czytałam artykuły pisane przez polską młodzież. Dziękuję Panu i całej Redakcji za ten wspaniały pomysł dostarczania Polakom poza krajem wieści kulturalnych. Mieszkam w Peru od 24 lat. Od czasu do czasu mam kontakt z Polakami – turystami a od 5 lat pracuję z misjonarzami polskimi w szkole technicznej w  Arequipa. Praca ta przynosi mi wiele satysfakcji. Życzę Panu i Redakcji sukcesów na przyszłość. Moc pozdrowień z Arequipy, miasta położonego u podnóża wulkanu Misti. Bożena G. Lopez, Peru, Arequipa, październik 2003r.

Z okazji 10. urodzin „Pod Wiatr” przesyłamy najserdeczniejsze życzenia - przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, uporu, aby wszystkie marzenia i sny się spełniły. I ciągłego zbioru dorodnych owoców w czasie Waszej wyprawy "na szeroki przestwór oceanu". Już mniej "pod wiatr" i więcej "z wiatrem w żagle", z podziękowaniami za możliwość wspólnego przeżywania fascynującej przygody, jaką jest "Pod Wiatr" dla każdego Polaka w kraju i poza Ojczyzną. Życzymy wielu dziesiątek lat pięknej działalności .Bardzo dziękujemy za regularne przesyłanie numerów "Pod Wiatr".(…) Jolanta Villarreal  z rodziną i Towarzystwem Przyjaźni Panamsko – Polskiej w Panamie, Panama City, październik 2003r.

Dziękujemy bardzo za czasopismo „Pod Wiatr", które otrzymujemy przez pocztę od kilka lat. Czasopismo czytane jest w środowisku, ale ,niestety, większość członków Polonii w Irkucku językiem ojczystym nie włada. W tym roku szkolnym czasopismo wykorzystane jest na lekcjach nauki języka polskiego w szkółce polonijnej sobotniej w Irkucku oraz wykorzystane będzie na kursach dla dorosłych. Prezes Polskiej Kulturalnej Autonomii w Irkucku "Ogniwo" Eugeniusz Wrzeszcz Rosja, Irkuck , czerwiec 2003r.

Witam z Helsinek. Piszę w imieniu Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach. Dziękujemy pięknie za pamięć o nas i za czasopismo „Pod Wiatr”. Ponieważ pismo to jest skierowane do młodzieży -  przekazujemy je sukcesywnie nauczycielce języka polskiego w jednym z punktów szkolnych w Espoo (koło Helsinek), która prowadzi zajęcia z naszymi polonijnymi dziećmi. Ja sama zanim wyśle pismo dalej – czytam je z ciekawością ,   wielką przyjemnością.... i uważam że jest świetne! (…) Alicja Sollamo prezes Zjednoczenia Polskiego, Finlandia, Helsinki, grudzień 2003r.

(…) Jesteśmy bardzo wdzięczni za wysyłane do Moskwy numery czasopisma "Pod Wiatr". Wydanie to chętnie czyta młodzież i dorośli, osobne artykuły wykorzystywane są również w zajęciach z języka polskiego w naszej polonijnej szkole nr 112 w Moskwie(…) Halina Subotowicz- Romanow prezes Polskiej Federalnej  Autonomii Narodowo-Kulturalnej  Kongres Polaków w Rosji, Moskwa,  grudzień 2003r.

W imieniu własnym jak i członków Klubu Przyjaciół Polski w Mozambiku oraz czytelników Biblioteki Polskiej w Maputo, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za niesamowity dar, jakim jest przesyłanie czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr”. Z radością informuję, iż przesłane numery „Pod Wiatr ” zostały zamieszczone w zbiorach Biblioteki Polskiej w Mozambiku „BK”.  Wielkim zaszczytem dla czytelników biblioteki byłoby móc zaczytywać się kolejnymi numerami tego ciekawego czasopisma, które łączy Polonie całego świata. (…) Dorota A. Mabjaia Klub Przyjaciół Polski w Maputo , Mozambik, styczeń 2004 r.

Chcielibyśmy Panu podziękować za  wysyłanie nam Pańskiego pisma "Pod Wiatr", które otrzymujemy regularnie od dłuższego czasu. Z naszej strony przekazujemy jego kopie innym organizacjom polskim w Ameryce Łacińskiej.(…) Przy okazji różnych spotkań czy zebrań Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej mamy okazję do propagowania Pańskiego pisma wśród wielu osób Polonii, co spotyka się z dużą aprobatą.

Mam ogromną satysfakcję dzieląc się z Panem opinią, że artykuły publikowane w piśmie "Pod Wiatr", w szczególności odnoszące się do młodzieży, wyrażają w sposób właściwy i interesujący to co dotyczy młodości i co interesuje młodych Polaków. Przede wszystkim chciałbym tu zaznaczyć, ze Pańskie pismo stanowi istotne ogniwo między Ukochaną Ojczyzną Polską a Polonią żyjącą poza jej granicami.
Korzystając z okazji, przesyłam Panu najszczersze pozdrowienia w imieniu Prezydium USOPAL oraz w swoim własnym. Życzę aby kontynuował  Pan tak jakże pozytywną pracę. Proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia całemu zespołowi Redakcji pisma  (…) Jan Kobylański prezes Unii, Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAL) Urugwaj, Montevideo,  maj 2004 r.

W imieniu młodzieży polskiej ze Lwowa i całych Kresów Południowo - Wschodnich oraz swoim własnym, składam serdeczne podziękowania za przekazywane egzemplarze kolejnych wydań czasopisma „Pod Wiatr”. Pozwala ono poznać życie, problemy i twórczość młodzieży polskiej na wszystkich kontynentach, umożliwia  wzajemne kontakty, wymianę poglądów i zawiązywanie się przyjaźni. To jest piękne - młodzież sama pisze o sobie i o tym, co ją otacza. Pragnę z przyjemnością zauważyć i podkreślić, że dzięki temu wydawnictwu młodzież polska i pochodzenia polskiego na całej kuli ziemskiej jest sobie bliższa.

Panu Redaktorowi Mirosławowi Twarogowi przekazuję najpiękniejsze gratulacje i gorące podziękowania za systematyczne przekazywanie „Pod Wiatr” młodzieży polskiej na Wschodzie. Jednocześnie życzę aby to wspaniałe  czasopismo obejmowało coraz większą liczbę młodych czytelników(…).Jest to bowiem jedyne tego rodzaju czasopismo na świecie.(…) Danuta Śliwińska wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich we Wrocławiu, prezes Oddziału Bydgosko - Toruńskiego TML i KPW w Bydgoszczy, Lwów ,Wrocław, Bydgoszcz, wrzesień 2004r.

Pozdrawiam ze Lwowa całą redakcję! Wasza gazeta jest naprawdę idealna. Dokształca człowieka, jak również pomaga znaleźć swoje własne JA. Sprawia, że potrzebuję chwili namysłu nad tym co jest, było lub będzie. Podkreśla, że ciągłe pędzenie w przyszłość jest marne, gdyż świat całkowicie nie jest podobny do tego "naszego" - ze snu. Czytając każdy artykuł niejednokrotnie odkrywam coś nowego i niezwykłego, zaczynam lepiej rozumieć świat pełen niedociągnięć (….).Staram się zrozumieć to i wytłumaczyć, i ogromnie liczę na Was. Świetlana Sosnowska  l. 13 , Ukraina, Lwów,  październik 2004 r.

(…) Pewnie  wiele  osób  już się wypowiadało  na temat  Waszego  pisma i  pewnie   profesjonalnie;  ja  tylko  powiem,   że   najbardziej  mi  się  u Was  podoba    brak   moralizatorskiego  tonu,   który  cechuje  prawie  wszystkie  inne  pisma. W  artykułach  czuje się  tę  nieśmiałość,   że   można  inaczej.  Może  wynika  to z  młodego  wieku  autorów ? Życzę  Wam  abyście  nigdy  nie dorośli. Przysyłajcie nam  wszystkie numery „Pod Wiatr”!(…) Zbyszko Sobota, prezydent The Polish School of Sydney, Australia, styczeń 2005r.

(…) Szanowna Redakcjo, w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich studentów naszej Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Calgary, składam serdeczne podziękowania za przesyłanie nam czasopisma „Pod Wiatr”, które jest stałym łącznikiem między naszą szkołą i tym co polskie. Jesteśmy wiernymi czytelnikami Waszego pisma. Jest ono często naszym przyjacielem – przewodnikiem. Mariola Podgórny nauczycielka Polskiej Szkoły Jana Pawła II  w Calgary, Alberta, Kanada, marzec 2005 r.

Nazywam się Alicja i mam czternaście lat. Chociaż nie urodziłam się w Polsce - bardzo kocham moją drugą ojczyznę, w której byłam już aż trzy razy! Niektórzy pewnie pomyślą sobie,  ze byłam „tylko" trzy razy, ale to nie jest tak, bo to dla mnie wielki zaszczyt odwiedzać ten piękny kraj.(...) Piszę do Was z dalekiej Ameryki Południowej.  Z Paragwaju, gdzie nie wiem już od ilu lat dostajemy regularnie Wasze czasopismo. (...) Mieszkam w stolicy Paragwaju, Asuncion. Większość polskich emigrantów zamieszkuje w okolicach Encarnacion w Kolonii Fram. Pozdrawiam Was i bardzo Wam dziękuję, że przysyłacie do nas  do Paragwaju, chociaż cząsteczkę polskiej młodzieży. Alicja Balmaceda Pisera, , Paragwaj, Asuncion , czerwiec 2005 r.

Konsulat RP w Antananarivo z przyjemnością zapoznaje się z kolejnymi numerami czasopisma redagowanego przez Państwa. Regularnie docierają one do Konsulatu na Madagaskarze, gdzie czytane są z dużym zainteresowaniem. Pogratulować utalentowanej młodzieży, szczególnie uzdolnionej poetycko. Mimo młodego wieku to już prawie profesjonaliści. Numery  dwumiesięcznika “Pod Wiatr” pieczołowicie przechowywane są w archiwum Konsulatu, w taki sposób, ażeby w każdej chwili ktoś z Polonii na Madagaskarze mógł po nie sięgnąć. (...) Życzę w imieniu Konsulatu RP w Antananarivo, WIELU LAT POMYŚLNEGO ISTNIENIA! Beata Kasprzyk Konsulat RP Antananarivo, Madagascar, wrzesień 2005r.

Konsulat Generalny RP w Szanghaju składa serdeczne gratulacje i podziękowania za propagowanie idei, towarzyszących wydawanemu przez Państwo czasopismu. Dziękujemy również za uwzględnienie naszej Placówki w planach dystrybucyjnych Wydawnictwa. W ocenie Konsulatu, "Pod Wiatr" spełnia bardzo ważną role edukacyjna i poznawcza, pozytywnie wpływając - poprzez przekazywane treści - na rozwój intelektualny i światopoglądowy nie tylko młodzieży, ale również starszych pokoleń Polaków.
W naszym Okręgu Konsularnym głównym beneficjentem wiedzy i wartości, zawartych w Państwa czasopiśmie, jest Szkolny Punkt Konsultacyjny (tzw. Szkoła Polska), działająca w Szanghaju przy siedzibie polsko - chińskiej spółki handlowej "Chipolbrok" (firma ta jest pierwszym joint venture z kapitałem zagranicznym w Chinach). Staramy się również docierać z Państwa wydawnictwem do studentów polskich, kształcących się tu na półrocznych lub rocznych studiach języka chińskiego.(…) Piotr Rutowicz Wicekonsul RP, Chiny, Szanghaj, październik 2005 r.

Szanowny Panie Redaktorze! Gratulujemy Panu , Żonie oraz Wszystkim Współpracownikom owocnej Pracy Wydawniczej i tak ważnego Dzieła Polonijnego. Z wielką radoscią otrzymujemy Wasze Czasopismo, którego egzemplarze krążą przez góry i dżungle Boliwii zapewniając nam kontakt z Krajem i wiele inspirujących doniesień.

Z okazji 12 rocznicy urodzin “Pod Wiatr”,  życzymy Wszystkim Państwu, Wszystkim Czytelnikom (tak w Kraju, jak i na całym świecie) Pomyślności i sukcesów. Prof. Andrzej Szwagrzak prezes  Związku Polskiego w Boliwii, La Paz, październik 2005r.

Panie Mirosławie wraz z Zespołem redakcyjnym ! Z okazji rocznicy urodzin “Pod Wiatr”, składamy Państwu i Redakcji serdeczne życzenia dziękując za trud i ogromny wkład pracy. Cieszymy się z naszej współpracy i gratulujemy dwunastoletniej obecności wśród Polonii świata. To dzięki Wam, młodzież może czytać swoje artykuły na całym świecie. Dzięki nim łączyć się ze sobą gdziekolwiek jest – czy to w Afryce, na Madagaskarze czy w USA. Jakże to ważne, ze na emigracji młodzież może poznawać twórczość swoich rodaków: dorastającego pokolenia, kwiatu kultury polskiej. Dzięki Wam kochani - łączymy się tą drogą z polskością i ją pielęgnujemy. Zarząd Szkoły im. Mikołaja Kopernika, w Niles, Kierownik Szkoły Danuta Wyrwas  i uczniowie,  USA, Chicago, październik 2005 r.

(…)  Czytając „Pod Wiatr” jesteśmy dumni, że inne dzieci polskich emigrantów są ciągle przywiązane do Polski nawet na końcu świata. To budzi sentyment ciepła i braterstwa, które myślimy będzie trwało jak najdłużej  i będzie podtrzymywane dzięki waszemu czy „naszemu” czasopismu POD WIATR. Pozdrowienia dla całej redakcji i wszystkich młodych czytelników „Pod Wiatr”.(…). Ludwik l.11 i Anna l. 17 Jelińscy , Nowa Kaledonia, Francuskie Terytorium Zamorskie, grudzień 2005r.

Panie Mirosławie, Droga Redakcjo „Pod Wiatr” ! Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia dla całego zespołu redakcyjnego i wszystkich czytelników Pod Wiatr. Singapur jest jednym z pięciuset ośrodków, w których Wasz periodyk jest czytany z przyjemnością, nie tylko ze względu na ciekawe teksty ale z uwagi na fakt, iż jest składany „ z duszą”. (...) Ambasada jest miejscem spotkań Polonii. Naszą intencją jest – poza umożliwieniem dostępu do polskiej książki, filmu i prasy – stworzenie szansy na wzajemne poznawanie się, wymianę doświadczeń. Tej interakcji przyświeca nadzieja, że zaowocuje ona rosnącą wiedzą o Polsce w różnorodnych środowiskach Singapuru. W imieniu wszystkich, którzy biorą do ręki Pod Wiatr, w czasie wizyt w Ambasadzie,  raz jeszcze dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu, życzymy kolejnych udanych wydań i rosnącej rzeszy wiernych czytelników. Bogusław Marcin Majewski Ambasador RP w Singapurze (wraz z zespołem) kwiecień 2006r.

Bardzo serdecznie dziękuję za przesyłanie nam czasopisma „Pod Wiatr”. Uważam , że jest wspaniałe i inspirujące. Z serdecznymi podziękowaniami (…) Wioletta Pieters- Monikowska, Forum Polskich Szkół w Holandii, Groningen, kwiecień 2006r.

(…) Jest to pismo nad podziw dla młodzieży pożyteczne. Jestem pod wrażeniem przeczytanych tekstów, w których młodzi autorzy zawarli tyle autentycznych uczuć. Powiem więcej, takie pismo redagowane przez młodzież dla młodzieży jest również potrzebne nam, to znaczy  rodzicom i wychowawcom, abyśmy czasem mogli lepiej zrozumieć nasze własne dzieci (…). Anna Borewicz  - Khorshed , Związek Rodzin – Polsko Egipskich, Kair, kwiecień 2006r.

Dziękujemy za regularne przysyłanie czasopisma „Pod Wiatr”. Gratulujemy pomysłu, wyboru materiałów i pięknego języka. Pismo jest dostępne w Ambasadzie oraz na comiesięcznych spotkaniach polonijnych zwłaszcza dla młodzieży, która jest nim żywo zainteresowana. Postaramy się zmobilizować tutejszą młodzież  lub tę na wakacjach z Polski, żeby w najbliższym czasie opisała swoje wrażenia i przygody z Kenii. W dalszym ciągu jesteś-my zainteresowani otrzymywaniem Waszego niezwykłego czasopisma. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia. W imieniu Polonii - Ambasada RP w Kenii, Nairobi, sierpień 2006r.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie dziękuje za przesyłanie czasopisma młodzieżowego Pod Wiatr. Ze względu, że na Kostaryce znajduje się stosunkowo niewielka Polonia, czasopismo trafia do polskich lub mieszanych małżeństw, które posiadają dzieci w wieku 10-16 lat i spotyka się z przyjaznym odbiorem. Ambasada ma nadzieje ,że „Pod Wiatr” będzie nadal przesyłane do Kostaryki. Joanna Lackowska Ambasada RP w Kostaryce, San Jose, sierpień 2006r.

W imieniu Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mozambiku oraz w imieniu tutejszej Polonii jak i własnym, dziękuję za cudowny dar jakim jest Wasze- w postaci czasopisma „Pod Wiatr” - towarzystwo na obczyźnie.
(…)Lektura tego periodyku jest pokrzepiająca i to nie tylko dla czytelników młodych wiekiem kalendarzowym, ale i dla starszych a młodych duchem. Oczywiście najmłodsi wśród nas zyskują najwięcej, gdyż to dzięki Wam rozwija się duch kultury polskiej w nielicznej grupce Przyjaciół Polski w Mozambiku (CPA), realizowana w nim „Szkółka Polska” i zainspirowany przez Was „Teatrzyk Polski” cieszą serca wszystkich Polaków, którzy tutaj zawitali.  Składam na ręce redakcji, serdeczne podziękowania  za regularne nadsyłanie czasopisma „Pod Wiatr” do Konsulatu Polski w Mozambiku i tutejszej Biblioteki Polskiej. Dorota Mabjaia Kancelaria Konsularna RP , Mozambik, Maputo, grudzień 2006r.

(…) Z wielkim zainteresowaniem czytam czasopismo młodzieżowe „Pod Wiatr” i co ważniejsze –korzysta z niego również młodsze pokolenie  rodaków w Szwajcarii. Tą drogą składam na ręce Pana Redaktora i całej Redakcji słowa szczerego podziękowania, z życzeniami nowych sukcesów w utrwalaniu świadomości narodowej w kraju i na emigracji (…) Dr hab. med. Jan Pyszko Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii ,Binningen , lipiec 2007r.

(…) „Pod Wiatr” dociera do nas dopiero od niedawna ale jesteśmy pełni podziwu dla waszej pracy i pomysłów. Zaskakująca jest dojrzałość tekstów oraz wnikliwe spojrzenie na świat i chęć dzielenia się waszymi przeżyciami, gdziekolwiek się nie znajdujecie. Niejednokrotnie nie daję wiary patrząc na wasz wiek i wyrafinowanie artystyczne waszych wierszy czy eseji. Czasopismo jest piękna inicjatywą i mam nadzieję, ze pomoże nam nawiązać żywszy kontakt, ponad wszelkimi granicami, do wymiany poglądów na świat w formie malarskiej, graficznej, fotograficznej czy też słownej.(…) Aneta Ignatowicz - prezes „POLka" na Madagaskarze, czerwiec 2007r.

Z okazji doniosłego jubileuszu pięknego pisma „Pod Wiatr" składam wyrazy uznania, szacunku i gratulacje dla wspanialej promocji Polski wśród młodzieży na całym świecie oraz przesyłam najlepsze życzenia dalszej twórczej aktywności, zadowolenia czytelników i pomyślnego żeglowania pod wiatr do wszystkich zakątków kuli ziemskiej(…). Ryszard Olszewski Ambasador RP w Kambodży, Phnom Pehn, październik 2007r.

(…) Pragnę serdecznie podziękować za przesłanie urodzinowego wydania, ukazującego się w Bydgoszczy, czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr”. Idea wydawania dwumiesięcznika, umożliwiającego młodzieży mówienie własnym głosem o swoich sprawach, promocja talentów, wspieranie dążeń młodych ludzi do intelektualnej samorealizacji, a także wspomaganie nauczania języka polskiego oraz współczesnej kultury i historii Polski w szkołach polonijnych, jest szczególnie godna podziwu i bliska memu sercu.
Jednocześnie gratuluję Panu, jako twórcy, wydawcy i redaktorowi naczelnemu w jednej osobie, a także pozostałym członkom Rodziny zaangażowanym w redagowanie czasopisma tworzonego przez młodzież i dla młodzieży Proszę przyjąć wyrazy szacunku i sympatii oraz życzenia pomyślności w realizacji zamierzonych celów. Życzę Panu dalszych sukcesów w działalności społecznej i realizacji osobistych planów i marzeń. Prof. dr hab. inż. Józef Kubik, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, grudzień 2007r.

Szanowny Panie Redaktorze. Serdecznie  dziękuję  za  egzemplarz  urodzinowego  wydania  czasopisma młodzieżowego” „Pod Wiatr”. Idea pisma społeczno-kulturalnego o zasięgu międzykontynentalnym jest godna uznania. Zachęcenie młodzieży do wymiany myśli i doświadczeń, oraz oddanie im w tym celu łam prasowych niewątpliwie prowadzi do wzbogacenia i rozwoju młodego pokolenia, a co za tym idzie - również działania na rzecz poprawy przyszłości Polski. Życzę Panu, całej Redakcji oraz wszystkim Współtwórcom czasopisma „Pod Wiatr" wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy. Waldemar Pawlak,  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Skarbu, Warszawa, grudzień 2007r.

Szanowny Panie Redaktorze. Dziękując za nadesłane egzemplarze czasopisma „Pod Wiatr" proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i wyrazów uznania z okazji jubileuszu 14-lecia dwumiesięcznika .Otwarta formuła czasopisma adresowanego do młodzieży, poruszającego ich najważniejsze problemy oraz promującego wartościową i ambitną twórczość pozwala wysoko ocenić pracę redakcji.
Sukces „Pod Wiatr" cieszy tym bardziej, że dociera ono do polskich czytelników poza krajem i jest pomocne w nauczaniu języka polskiego oraz współczesnej kultury i historii Polski. O tym, że jest tam potrzebne i czytane świadczą listy z różnych stron świata. Godną zauważenia jest również działalność pozaredakcyjna - organizacja konkursu literackiego "Wiatrak" i Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich.
Dziękując za dotychczasowe dokonania życzę Panu i całemu zespołowi, a także wszystkim współpracownikom wielu sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyślności. Tomasz Merta Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warsza-wa, grudzień 2007r.

(…) Spieszymy podziękować redakcji „Pod Wiatr" za kolejne numery czasopisma, które dotarły do nas szybko i szczęśliwie. Podzieliłyśmy się nimi z naszymi koleżankami, Polkami.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie Pana Redaktora, cały zespół redakcyjny „Pod Wiatr" oraz wszystkich czytelników tego pisma na świecie. Cieszymy się bardzo, że tak ciekawe czasopismo dotarło nawet tutaj, do nas, na tak odległą wysepkę zagubioną gdzieś na Oceanie Indyjskim(…). Małgorzata Kistnen i Ewa Mahadea, Republika Mauritius, grudzień 2007r.

Od dość dawna otrzymujemy „Pod Wiatr”". Zawsze brakowało czasu by skreślić do Was tych parę słów co niniejszym czynię. Bardzo wysoko cenię Wasze pismo. Tym bardziej, że jest to młodzieżowe pismo ,w którym są tak dojrzale artykuły. Ja osobiście zaczynam czytać od Witryny Literackiej zamieszczającej  wiersze tak młodych  osób. W niektórych przebija się dojrzałość tych młodych dziewcząt i chłopców. Gratuluję. Życzę całej Redakcji i współpracującym z nią osobom jak i wszystkim czytelnikom wszystkiego najlepszego w Nowym 2008 Roku. Jerzy Jankowski, Prezes Związku Polaków w Norwegii, Askim,styczeń 2008r.

(…) Proszę przyjąć słowa podziękowania za urodzinowe oraz noworoczne wydanie czasopisma „Pod Wiatr”, które otrzymałem od Pana. Przekazana  publikacja sprawiła mi ogromną radość i satysfakcję. Cieszę się, bo udowadnia Pan, że wiele jest osób w naszym województwie, które z wielką pasją ukazują piękno naszego regionu na cały świecie. Gratuluję Panu i całej redakcji jubileuszu 14 – lecia istnienia wydawnictwa. Jestem przekonany, że to wspaniałe dzieło, które jest chlubą naszego województwa, będzie nadal kontynuowane w jakże ważnym duchu polskości i promowania chrześcijańskich wartości. Życzę Panu i całej redakcji dalszych sukcesów, kontynuacji wspaniałej pasji oraz nowych inspiracji dla rozwoju pisma.(…) Piotr Całbecki Marszałek Kujawsko-Pomorski, Toruń, styczeń 2008 r.

(…) „Pod Wiatr” jest przepełniony głębokimi odczuciami i przemyśleniami płynącymi z często gdzieś ukrytego wnętrza młodej osoby. To piękne i unikalne, aby tyle młodzieńczych emocji wyzwolonych z różnych motywów, tematów, docierało regularnie do wielu czytelników w każdym wieku na całym świecie czekających na nowe przygody i odkrywanie drugiego człowieka. I jak miły i co jest bardzo ważne – potrzebny jest dla rodaków poza granicami taki specjalny kontakt. Płynie on bowiem wraz z postępującymi zmianami z młodzieńczych serc pokolenia naszego kochanego Kraju. Pracy, to widać, macie bardzo dużo i zawsze Was podziwiamy. Wychwalamy i z dumą rozmawiamy o tak wspaniałym piśmie, aby w innych chwilach wczytywać się i odkrywać różne zakątki świata albo duszy, a często  jedno i drugie. (…) Jolanta Villarreal  , Panama, Panama City,sierpień 2008 r.

(…) Z zainteresowaniem zapoznałem się z czasopismem „Pod Wiatr”. Gratuluję pomysłu wydawania pisma przez młodzież dla młodzież, na którego łamach młodzi ludzie mogą wyrażać swoje opinie, prezentować poglądy, dzielić się zarówno nurtującymi ich problemami jak i tym, co sprawia im radość i zadowolenie.(…) Życzę Państwu dalszych sukcesów w redagowaniu „Pod Wiatr”, pisma stanowiącego forum wypowiedzi młodego pokolenia. Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, listopad 2008 r.

(…) Przesyłamy Państwu nasze najszczersze życzenia i gratulacje  z  okazji jubileuszowego, piętnastoletniego życia tak wyjątkowego pisma jakim jest doskonale prowadzony przez Was POD WIATR! Udostępniając młodym ludziom możliwość wypowiadania się na jego stronach dajecie im szansę  zapoznania się ze zdrowym dziennikarstwem.
Nie tylko treść budzi zainteresowanie, lecz też i doskonałe ilustracje, które nam zamieszkałym zagranicą, często przypominają miejsca i przeżycia z wielu, wielu lat, pozostawionej w tyle czasu minionej młodości. Z całą pewnością obecnie  piszący młodzi ludzie, doznają podobnych uczuć, kiedy sięgną gdzieś w drugiej połowie XXI  do wiadomości z czasów bardzo już odległej przeszłości. Wielką wagę mają słowa uznania kierowane dla Waszego pisma przez czytelników, nie należących już do młodego pokolenia, rozsianych niemal po całej naszej planecie (…).Inż.  Jerzy  Skoryna, delegat  na  Meksyk Stowarzy-szenia Polskich Kombatantów i  Światowego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Meksyk, Mexico City, listopad 2008r .

(…) Szesnasty rok czasopisma „Pod Wiatr” to w przybliżeniu wiek Waszych Współpracowników i Czytelników.  Wasze wdzięczne łamy pozwalały wielu młodym ludziom na wymianę poglądów, refleksji, poezji i obrazów, które tak pięknie oddają świeże spojrzenie na świat. Ludzie dorastają, świat się zmienia, „wiatry" są rożne i zmienne, ale pismo Państwa pozostaje  oryginalne, ciekawe dla wszystkich. Pozwala każdemu spróbować przekazać coś od siebie.
Ta swobodna wymiana myśli jest podstawą wolności tym cenniejszą że praktykowaną przez młodych ludzi  ich własnym językiem. Gratulujemy Państwu stworzenia tej platformy i życzymy jeszcze wielu, wielu dumnych jubileuszy a pomiędzy nimi - sukcesów i satysfakcji z tak pożytecznej i ważnej prac(…). Prof. Andrzej Szwagrzak, prezes Związku Polskiego w Boliwii,  La Paz, listopad 2008 r.

Czasopismo jest dostępne w naszej Ambasadzie dla całej tutejszej, niewielkiej Polonii. Wśród około 30 osób jest kilka w wieku autorów publikowanych artykułów. Mam nadzieje, ze kiedyś uda się zachęcić tutejszą polską młodzież do przygotowania materiału do druku. Z uwagi na treść i poziom publikacji, myślę że "Pod Wiatr" jest ciekawą lekturą także dla starszych osób. Sam czytam kolejne egzemplarze czasopisma z wielką przyjemnością. Życzę udanej kontynuacji i serdecznie pozdrawiam w imieniu Ambasady.(…). Piotr Myśliwiec, Ambasador RP w Angoli, Luanda, kwiecień 2009 r.

(…) Bardzo cieszymy się, że za Waszym pośrednictwem  mogli o nas dowiedzieć się Polacy na całym świecie. Panie Mirosławie postaram się zachęcić młodzież do kontynuacji współpracy z Wami. Pozdrawiam Pana wraz z całą rodziną i zespołem redakcyjnym. Pozdrawiamy też  zespół redakcyjny wydania specjalnego Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich „Z wiatrem pod wiatr”  Zapewniamy, że czyta Was nie tylko młodzież ale i dorośli.  Dziękujemy za pamięć o „Solidarności”. Mając taką młodzież możemy być spokojni o losy naszej ojczyzny .Prezes Jan  Zembrzuski  i Kurska Polonia, Rosja,  Kursk, kwiecień 2009 r.

(…) Od wielu lat regularnie dochodzi do nas, bardzo ciekawie i młodzieńczo redagowane Państwa pismo. Nie są to komplementy lub puste słowa, lecz prawda, że zawsze z wielką radością witamy każdy numer „Pod Wiatr”. Moja żona jest Meksykanką i była kilka razy w Polsce zakochując się w naszej Ojczyźnie. „Pod Wiatr” w każdym numerze przynosi nam obojgu żywą oraz Młodą Polskę, z doskonałymi fotografiami, podziwianymi przez nas i naszych przyjaciół... Widzimy, że pomimo ciężkich obecnych czasów, gdzie na każdym kroku czyhają na nas i naszą narodową historię rozliczne ataki - Młodzież Polska nie poddaje się ich wpływowi. „Pod Wiatr” daje nam, juz trochę starszemu pokoleniu, nadzieję, a raczej pewność, ze Polska ponownie wyjdzie obronną i zwycięską ręką z niebezpieczeństw jakie na nas czyhają w XXI wieku. My, którzy walczyliśmy o NIEPODLEGŁĄ Polskę, maszerując już na wieczną wartę, sądząc po „Pod Wiatr” mamy prawo myśleć, ze Polska będzie nadal szanowana. Że sztafetę Polski, wypełnioną bohaterskimi i zwycięskimi bojami ciągłej obrony honoru i historii poprzednich naszych pokoleń kontynuować będzie dalej z dumą i podniesionym czołem młode pokolenie(…). Inż.  Jerzy i Delia  Skorynowie , Meksyk, Mexico City,  wrzesień 2009r.

(…) Ściskamy z całego serca całą załogę z redakcji "Pod Wiatr". Niech Wam się szczęści kolejne 17 lat  w zdrowiu i poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Bardzo nam pomaga Wasze czasopismo bo nasze uczennice już czytają i oczekują niecierpliwie na kolejne przesyłki z Bydgoszczy. Otworzyliśmy Szkółkę Polską im. J. Piłsudskiego, w której uczy się 60 dzieci.(…) Jerzy Ciemnołoński – Dyrektor Domu Polskiego  i polonistka Zofia Urbanowska, Gruzja, Lagodechii,  październik 2009 r.

(…) Czasopismo młodzieżowe „Pod Wiatr” obchodzi swoje urodziny. Miło mi to zauważyć. Czytam je z przyjemnością i przekazuję ludziom, mieszkającym w Kamerunie, którzy znają język polski i interesują się życiem młodzieży polskiej. Artykuły umieszczone  w Waszym piśmie; Witryna Literacka, sprawy przyrody, demokracji, pasje życia, podróże i tak dalej to wielka wiedza, której brakuje młodym ludziom mieszkającym z daleka od Ojczyzny.(…)Mirosława Etoga, Konsul Honorowy RP w Kamerunie, Yaounde, październik 2009 r.

(…) Serdecznie dziękujemy za 17. letnią współpracę, bezpłatne przesyłanie Waszego czasopisma oraz umożliwianie w nim publikacji prac naszych uczniów. Redaktor Naczelny Mirosław Twaróg swoją inicjatywą literacko-redakcyjną zainspirował wielu naszych studentów dając im motywację i satysfakcję z ich pierwszych prób literackich .W imieniu uczniów, grona pedagogicznego i swoim własnym serdecznie dziękujemy .Ewa Moczarska Kierowniczka Szkoły Polskiej im. S. Staszica, Kanada, London, Ontario,  październik 2009r.

(…)Przesyłam twórcom „Pod Wiatr” życzenia wszystkiego najlepszego w nowym 2010 roku   oraz owocnej pracy  w czasopiśmie, które jest, jak zawsze , dla nas, emigrantów, klejnotem młodej kultury polskiej(…). Zygmunt Kowalski, artysta-malarz, Argentyna, Posadas, Misiones, grudzień 2009r.

Serdecznie dziękujemy za włączenie naszej szkoły do projektu wydawniczego prowadzonego pod Państwa zwierzchnictwem. To dla nas wyróżnienie. Cieszymy się z nadsyłanych do szkoły numerów dwumiesięcznika „Pod Wiatr”. Stanowią one cenną pomoc wykorzystywaną podczas zajęć lekcyjnych z j. polskiego, historii i geografii. Mamy nadzieje, że program ten w dalszym ciągu będzie się rozwijał.
Jesteśmy wdzięczni, że możemy korzystać z Państwa cennej inicjatywy. Ponieważ nie  możemy pozwolić sobie na prenumeratę przydatnych w szkole czasopism, tym bardziej cieszymy się z nadsyłanych przez Państwa numerów interesującego i pożytecznego „Pod Wiatr” (…)Danuta Najdenowa kierownik  Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bułgarii ,Joanna Patula bibliotekarz, Sofia,   marzec 2010 r.

Afrykańska przyroda dla nas, Polonii Mozambiku, jest nieustannie wyborną, urzekającą egzotyką. Pragniemy podzielić się nią z autorami  “Pod Wiatr” z wdzięczności, za przybliżanie nam  piękna polskiej przyrody. Tworzona przez Was w "Ekologii bez granic"   Zielona Rewolucja Myślenia jest niezwykle ważnym, pionierskim działaniem, tematem aktualnym i pożądanym w dobie zagrożenia środowiska naturalnego. Podjęliście się tego trudu w sposób doskonały, najpierw wskazując piękno przyrody, by następnie na tym tle propagować programy jej obrony. W rewanżu młodym pasjonatom ekologii przedstawiamy atrakcje fauny i flory Mozambiku w Muzeum Historii Naturalnej w Maputo, we wspólnym, polsko - mozambijskim mianowniku podziwu dla natury i troski o jej przetrwanie w podwiatrowej ekologii. (…). Kaja Sobol Przewodnicząca Klubu Przyjaciół Polski w Mozambiku, Maputo, marzec  2010 r.

(…) Każda przesyłka „Pod Wiatr” sprawia nam ogromną radość i ciekawość nowych odczuć, spojrzeń, obserwacji, utworów, które zarazem są odbiciem naszej młodości. Przemyślenia autorów i współtwórców tak cennego czasopisma są bardzo głębokie. Artykuły i refleksje młodych ludzi stanowią dla nas inspirację do tworzenia materiałów, które używamy ostatnio w prowadzonych przez nas warsztatach rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Mamy dla Was wyrazy wielkiego szacunku i uznania dla tak wspaniałej, artystycznej, delikatnej i mistrzowskiej działalności ze wzburzonym wnętrzem młodej osoby, umożliwiającej  jej wyrażenie się w całej swojej obfitości. Gratulujemy wytrwałości. Jolanta Villarreal, Polonia w Panamie, listopad 2010 r.

„Pod Wiatr” czytany jest w naszej szkole od wielu lat. Już kilkanaście roczników uczniów pochodzenia polskiego uczących się historii, literatury i kultury ojczystego Kraju, dzięki Waszemu pismu poznaje również swoich rówieśników, rodaków. Ich dążenia, racje, marzenia, sposób myślenia, tworzenia, spełniania się… W wyniku tej wzajemnej relacji odnajdują także wspólne cechy pokoleniowe, narodowe, inspirujące refleksję tak często potrzebną młodemu człowiekowi. Jarosław Moczarski , nauczyciel w Szkole Polskiej im. S. Staszica w London, Ontario, Kanada, marzec 2011 r.

Pod Wiatr” to coś niezwykłego. Czuję, że pod  jego wpływem zmieniło się moje życie. Zamieszczone w nim artykuły  robią na mnie olbrzymie wrażenie. Tomek Jarosławski, l. 17(…). „Pod Wiatr” pokazał mi żeby tak żyć jakby każdy dzień był ostatnim- żyć słodko a nie gorzko. Jaś Wilczyński, l. 18. (…) Gazeta „Pod Wiatr” jest bardzo interesująca. Mogę sobie w niej poczytać o zdarzeniach, które dzieją się na świecie, a zwłaszcza w Polsce. Miło jest dowiedzieć się, że młodzież w Polsce dzieli się myślami, a nawet emocjami w publikowanych w czasopiśmie wierszach. Przypomina mi to o moich polskich korzeniach i przynosi wspomnienia z czasów odwiedzin rodziny w Polsce. Mam nadzieje ze kiedyś ja też mogłabym uczestniczyć w pracach nad tworzeniem takiego pisma jak Wasze, a tym samym mieć wpływ na innych. Basia Walak, l. 17 – uczniowie Szkoły Polskiej w London, Ontario, Kanada, marzec 2011 r.

Z okazji 18. urodzin Waszego wspaniałego czasopisma z ogromną przyjemnością pragnę przekazać na ręce Pana Redaktora serdeczne pozdrowienia. Z całego serca życzymy Wam sukcesów, dużo szczęścia i długich lat owocnej pracy oraz wielu wydań pięknego czasopisma, z którego nasza młodzież polonijna uczy się języka polskiego i poznaje polską młodzież – jej codzienne życie, radości i smutki. Niech każdy kolejny rok przynosi Redakcji nowe osiągnięcia. Panu i członkom Zespołu życzymy samych szczęśliwych chwil w życiu osobistym oraz nieustannej radości z wykonywanej pracy. Do moich słów dołącza się każdy członek Kurskiego Związku Polskiej Kultury „Wspólnota Polska”. Prezes Kurskiego Związku Polskiej Kultury „Wspólnota Polska” Jan Zembrzuski, Kursk, Rosja, grudzień 2011r.

W imieniu Szkoły Polskiej im. St. Staszica w London Ontario, serdecznie dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu młodzieżowego pisma „Pod Wiatr" za 18 lat współpracy. Przez cały ten okres docierał do naszej młodzieży głos młodych ludzi w języku ich przodków. Co jednak ważniejsze był to głos znaczący przede wszystkim z dwóch innych względów. Po pierwsze dlatego że współtwórcami była młodzież zarówno ta w Polsce jak i poza jej granicami. Po drugie publikowany materiał wyróżniał się zarówno tak w treści jak i formie. Nie bez znaczenia jest fakt wielkiej inspiracji dla naszych uczniów wynikający z możliwości wyrażania myśli w takim ambitnym czasopiśmie jakim jest „Pod Wiatr". Przez ten czas kilka tysięcy wychowanków ukończyło naszą szkołę i jestem przekonana że wielu z nich nadal pamięta o wielkiej szkole życia, którą spotkali w każdym numerze „Pod Wiatr". (…) Wasz magazyn wypełnia swoją rolę świetnie i nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie aby nasza współpraca miała by się kiedyś zakończyć (…).Panie Redaktorze, to było wspaniałe 18 lat!(…). Ewa Moczarska, Kierownik Polskiej Szkoły im. St. Staszica w London, Ontario, Kanada, grudzień 2011 r.

Z okazji 18. urodzin Waszego wspaniałego czasopisma z ogromną przyjemnością pragnę przekazać na ręce Pana Redaktora serdeczne pozdrowienia. Z całego serca życzymy Wam sukcesów, dużo szczęścia i długich lat owocnej pracy oraz wielu wydań pięknego czasopisma, z którego nasza młodzież polonijna uczy się języka polskiego i poznaje polską młodzież – jej codzienne życie, radości i smutki.
Niech każdy kolejny rok przynosi Redakcji nowe osiągnięcia. Panu i członkom Zespołu życzymy samych szczęśliwych chwil w życiu osobistym oraz nieustannej radości z wykonywanej pracy. Do moich słów dołącza się każdy członek Kurskiego Związku Polskiej Kultury „Wspólnota Polska”.
Prezes Kurskiego Związku Polskiej Kultury „Wspólnota Polska”Jan Zembrzuski, Kursk, Rosja, grudzień 2011r.

(…) Kiedy dotarła do mnie informacja o ostatnim gazetowym wydaniu „Pod Wiatr" przyjąłem to z wielkim smutkiem. Przez szereg lat podziwiałem, jak wiele zdolnych osób zabłysło w gazecie. Wzruszały teksty swoim młodym spojrzeniem na tyle spraw, do których tak bardzo się przyzwyczailiśmy i stąd nam spowszedniały. A przez to na nowo kazały się pochylić nad okruchami codzienności.
Gazeta wyłapywała talenty, które mam nadzieję, będą dalej doskonalone i przyniosą wiele pożytku „pro bonum comune". Dziś tak mocno w codziennej prasie i Internecie goni się za tematami, które najczęściej wyciągane są z brudu skandali i wątpliwych sensacji. A tak mało pokazuje się świat bez krzyku i nieobiektywnego pudru. Na szczęście nie spotkałem tego w Waszej Gazecie. To prawda, że jej profil był na co innego nastawiony, ale potrafiła się przez te wszystkie lata ukazywać z taką zawartością, którą z przyjemnością człowiek penetrował. Liczę na to, że internetowe wydanie będzie kontynuacją tego profilu(…)
ks Andrzej Obuchowski Bijsk Rosja, czerwiec 2012 r.

(…)Dziękujemy za elektroniczne wydanie Pod Wiatr... Z wielką ciekawością zagłębiłam się w jego treść i formę. My , jego czytelnicy, bijemy Wam wielkie BRAWO bo wydanie jest naprawdę śliczne- bardzo przejrzyste i kolorowe. Czytamy i oglądamy je daleko od Was, w bardzo egzotycznym zakątku świata i cieszymy się nim. Jest nas co prawda tutaj za mało by zorganizować oficjalną organizację polonijną. Niemniej wszystkie nasze dzieci mówią świetnie po polsku i czują się Polakami. W każdej polskiej rodzinie bardzo kultywowany jest „duch polski" i każde z nas w głębi serca tęskni za Polską(…). Małgorzata Putteeraj, Mauritius,lipiec,2012r.

(…) Od pewnego czasu oryginalnym łącznikiem z krajem stało się Wasze czasopismo- najpierw docierało do nas w wersji papierowej, obecnie w formie elektronicznej, łatwiej i szerzej rozpowszechnianej na całym świecie. W „Pod Wiatr.pl” przeczytaliśmy wspaniałe artykuły początkujących autorów. Młodzi przyjaciele - podziwiam Waszą twórczość i talenty. Oby tak dalej! Nam, tutejszej Polonii, miło jest czytać Wasze reportaże i komentarze. Poprzez interesujący przekaz wiemy co dzieje się w środowisku młodzieżowym w kraju, poznajemy Wasze aspiracje, tęsknoty , marzenia i dokonania. Dziękujemy za to(…) W imieniu członków naszego Klubu i polskich czytelników Pod Wiatr na Alasce – serdecznie pozdrawiam młodych autorów i ich dorosłych mentorów(…) Monika Schneider, prezes Polskiego Klubu na Alasce, Anchorage, Alaska, USA, październik, 2012 r.

(…) Mama otrzymuje „Pod Wiatr". Czyta go na komputerze. Ja się do niej przysiadam i też czytam. Podoba mi się. Umiem czytać po polsku i potrafię wymawiać nawet „cz", „rz", „sz" i inne znaki, o których ludzie myślą, że są trudne, ale to nie jest prawda. Trzeba tylko zapamiętać regułę i nauczyć się. Czasem pomagam mamie przesyłać „Pod Wiatr” naszym znajomym. Pozdrawiam wszystkich czytelników pisma oraz autorów - moje starsze koleżanki i kolegów. Pozdrawiam po prostu całą redakcję. Niech Bóg ma Was w swojej opiece. (…) Piotruś Edwardek Blanco –Zuń lat 8. Caracas, Wenezuela, październik,2012 r.

Cieszymy się, że „Pod Wiatr ” gości w naszej szkole. Wcześniej, wersję papierową, mieliśmy w biblioteczce szkolnej do pożyczania i wykorzystania na zajęciach. Obecnie PDF-y czasopisma w wersji internetowej rozsyłam do nauczycieli oraz Rady Rodziców, która posyła je dalej, do rodzin uczniów. Link do ostatniego, urodzinowego numeru jest na naszym profilu na Facebooku i każdy może do niego dotrzeć. „Pod Wiatr” daje naszej młodzieży poczucie więzi z rówieśnikami z ojczystego Kraju i okazję do wspólnej refleksji o aspiracjach młodego pokolenia.(…) Grażyna Gramza kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze, Holandia, listopad 2012r.

Od lat otrzymuję Wasze pismo, które bardzo lubię czytać. Pełne entuzjazmu artykuły, refleksyjna poezja młodych ludzi budzi optymizm co do przyszłości i jutra!(…) Barbara M. J. Kukulska Prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu , Republika Południowej Afryki, grudzień 2012 r.

(…) Motywacją do napisania kilku refleksji o pięknie przyrody Alaski stała się dla mnie miłość młodych Polaków do natury i troska o nią, co z oddali podziwiam od dawna w publikacjach „Ekologii bez granic". Jestem pełna szacunku dla młodych ludzi i ich nauczycieli za liczne inicjatywy ochrony piękna przyrody, o których czytam w Waszym czasopiśmie(…).Monika Schneider, Anchorage, Alaska, USA, luty 2013 r.

Zawsze z przyjemnością czytamy „Pod Wiatr” i zamieszczamy kolejne numery na naszej stronie internetowej www.poloniarosji.ru . Liczymy na to, ze w przyszłości również będziemy mogli zapoznać młodzież i dorosłych z naszych prawie 60. Stowarzyszeń od Smoleńska do Kamczatki i od Archangielska do Kaukaskich Mineralnych Wód z jedynym polskim czasopismem od lat udostępniającym nam swoje materiały. Halina Subotowicz – Romanowa Prezes Kongresu Polaków w Rosji, marzec 2013 r.

(…) Nie odkryliśmy „Pod Wiatr” sami. „Pod Wiatr” odkrył nas. Pewnego dnia kilka lat temu w skrzynce pocztowej naszej szkoły znalazłem pokaźnego rozmiaru pakunek. W środku był „Pod Wiatr”.(…) Kolorowe, różnorodne i ciekawe czasopismo : „Pod Wiatr”. Od tamtego czasu otrzymujemy „Pod Wiatr” regularnie najpierw w formie drukowanej, a teraz już w formie elektronicznej. Żeby nie powtarzać pochwał i komplementów innych czytelników napiszę tylko , że w „Pod Wiatr” najbardziej podoba nam się brak jakiejkolwiek taniej dydaktyki i przekonywania do czegokolwiek. Interesujące artykuły pisane przez inteligentnych autorów. Patriotyzm bez używania słowa patriotyzm i patosu. A kto u nas w szkole czyta „Pod Wiatr” ? Ci, którzy znają język polski. Do najmłodszych 6-12 letnich uczniów Szkoły Podstawowej - często początkujących z językiem polskim- czasopismo dociera poprzez rodziców i nauczycieli.(…) Zbigniew Sobota, Kierownik SzkołyThe Polish School of Sydney, Randwick, Australia, maj 2013 r.

(…) W imieniu uczniów , nauczycieli i swoim serdecznie dziękujemy za współpracę w minionym roku szkolnym 2012-2013. Wierząc w to , co powiedział Haruki Murakami: „ z pisaniem jest tak, że albo ma się wrodzony talent, albo człowiek desperacko się stara i w końcu się nauczy. Nie ma innej możliwości” - chcemy podziękować za możliwość publikowania na łamach Państwa czasopisma. To dla nas niezwykła okazja do ćwiczeń. To także niezwykła radość móc zobaczyć swoje nazwisko pod wierszem lub innym tekstem (…).

Grażyna Gramza i Bożena Sokołowska oraz Natalia Schuetz, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze, Holandia, czerwiec 2013 r.

(…) Bardzo dziękujemy za kolejny numer Waszego czasopisma. Przesłałem je naszym nauczycielom, którzy z kolei zapoznają z jego treścią naszych uczniów. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji 20. urodzin czasopisma „Pod Wiatr” i jak najszerszego odbioru wśród nowych czytelników. Na pewno do Was dołączymy wieściami z Paryża o ile będzie taka możliwość. Pozdrawiam serdecznie, Konrad Leszczyński Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu. Francja, listopad 2013 r.

(…)W imieniu naszych uczniów dziękuję za przesłanie świątecznego numeru czasopisma „Pod Wiatr”. Forma elektronicznego przekazu pozwoli nam na rozesłanie czasopisma do wszystkich naszych uczniów ze starszych klas. Gratulujemy Państwu i młodym Redaktorom konsekwencji w realizacji misji czasopisma, inwencji twórczej oraz zapału. Z nadzieją na przyszłą współpracę, serdecznie pozdrawiam z Półwyspu Iberyjskiego. Małgorzata Małaśnicka Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie, Hiszpania, grudzień 2013 r.

Jestem osobą reprezentującą Szkołę Polonijną przy Ambasadzie RP w Tokio.  Z dużym zainteresowaniem zapoznałam się z Państwa periodykiem i jestem pełna podziwu nie tylko nad jakością publikacji, ale także nad wieloletnim dorobkiem Państwa działalności. Bardzo dziękuję za Państwa propozycję współpracy i przesłane czasopismo. Pozdrawiam i życzę sukcesów Anna Łata Szkoła Polonijna w Tokio, Japonia, grudzień 2013 r.

(…),Bardzo dziękujemy za urodzinowe wydanie czasopisma, życzymy wielu sukcesów. Oby liczba czytelników Waszego pisma rosła z każdym kolejnym numerem (…). Danuta Najdenowa Kierownik Szkolnego Punktu w Sofii, Bułgaria, grudzień 2013 r.

Pod Wiatr" jest fantastycznym przekaźnikiem odzwierciedlenia duszy młodego pokolenia i zarazem łącznikiem z krajem. I tym razem mamy numer jubileuszowy - to już 20 lat wspaniałej pracy Redakcji "Pod Wiatr"!! Gratulacje!! Jolanta Villarreal, Panama, grudzień 2013 r.

Dotarł do nas najnowszy i jubileuszowy ,,Pod Wiatr’’. Gratuluję wspaniałych pomysłów i artykułów! Pismo czytają również dzieci w szkole polskiej w Tunisie i cały czas przymierzają się do Was napisać, może to wydarzy się w następnej ,,20’’. Życzę pomyślności i spełniania w Państwa misji. Z pozdrowieniami Małgorzata Chmura Starszy referent ds. konsularnych, Ambasada RP w Tunisie, grudzień 2013 r.

Drodzy Przyjaciele! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zasyłamy Wam moc najserdeczniejszych życzeń, zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy dziennikarskiej i Błogosławieństwa Bożego. Zosia i Jerzy Ciemnołońscy, załogi Gruzińsko-Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Tamada-tour” w Lagodekhi, a także młodzież i dorośli rodacy skupieni wokół Stowarzyszenia „Dom Polski im. Ludwika Młokosiewicza” w Kachetii. Gruzja, grudzień 2013 r.

Dziękujemy bardzo za czasopismo „Pod Wiatr", które otrzymujemy regularnie od kilku lat. Forma elektroniczna przekazu pozwala nam na rozesłanie czasopisma do wszystkich chętnych jego lektury. Z wielkim zainteresowaniem czytamy artykuły pisane przez polską młodzież. Czasopismo „Pod Wiatr” spełnia bardzo ważną rolę edukacyjną i poznawczą, łączy Polonię całego świata, zapewnia nam kontakt z Krajem i wiedzę o aspiracjach i osiągnięciach młodych Polaków gdziekolwiek mieszkają. Przy okazji różnych imprez kulturalnych mamy okazję do propagowania Państwa pisma wśród członków Polonii co spotyka się z dużą aprobatą (…). Wanda Seliwanowska, prezes zarządu Orenburskiego Obwodowego Kulturalno-Oświatowego Centrum” Czerwone Maki”, Orenburg, Rosja, marzec 2014 r.

Moi Drodzy, Pismo wspaniałe! Zawsze cieszę się, jak jest od Was mail. Przejrzałam i podziwiam Wasz zespół redaktorski, który łączy tak ciekawe tematy. To pismo żyje i jest pełne optymizmu i radości. Trzymajcie tak dalej! Barbara M.J. Kukulska Prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, Redaktor naczelna „Wiadomości Polonijnych” Republika Południowej Afryki, kwiecień 2014 r.

Szanowni Państwo Bardzo dziękujemy za kolejny ciekawy numer Państwa wydawnictwa. Gratulujemy świetnych komentarzy i opisów, zbliżających do problemów naszych Rodaków z całego świata. Jest to również wydawnictwo ciekawe z punktu widzenia edukacyjnego. Życzymy dalszych, interesujących wieści i serdecznie pozdrawiamy. Wacław Oleksy, Radca Minister Konsul RP w Tallinie, Ambasada RP w Tallinie, Estonia, październik 2014 r.