Na skróty


Jesteś 154823 naszym gościem

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
Pracownia RTV

POD WIATR.PL www.podwiatr.pl społeczno - kulturalne czasopismo młodzieżowe.
Redagują: Anna i Mirosław Twaróg (red. naczelny).
Sekretarz redakcji: Katarzyna Twaróg.
Redaktor graficzno - techniczny: Anna Faleńczyk.

Adres korespondencyjny:

Redakcja POD WIATR.pl
85-099 Bydgoszcz 23
skr. pocztowa 49
e-mail: podwiatr93@wp.pl

Wydawca: Agencja Wydawniczo - Reklamowa MT" Mirosław Twaróg, 85-028 Bydgoszcz, ul. Żmudzka 5, tel: +48 52 342 93 10

Z redakcją współpracują: Maria Babyszka i Agata Bełka - Świtkowska (Osiek n. Notecią), Marta Jagieło (Bydgoszcz), Danuta Buryta - Arndt i Maria Mitek (Łobżenica), Paulina Młyńska (Poznań), Robert Sawicki (Bydgoszcz), Żaneta Szlachcikowska (Grudziądz), Dorota Wit (Toruń).

Współpracownicy zagraniczni: Zygmunt Kowalski (Argentyna), Qaarcaana Kowalska (Rosja ), Dorota Mabjaia (Mozambik), Jarosław Moczarski (Kanada), Gosia Putteeraj i Ewa Mahadea (Mauriutius),Monika Schneider (USA), Andrzej Szwagrzak (Boliwia), Jolanta Villarreal (Panama) , Wanda Seliwanowska i Jan Zembrzuski (Rosja), Justyna Zuń-Dalloul (Wenezuela).

Skład i łamanie: Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN S.C., 85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 11A, tel: +48 52 370 38 00, email: biuro@margrafsen.pl http://www.margrafsen.pl